Refund and Returns Policy

การยื่นคำร้อง

หากผู้ซื้อต้องการยื่นคำร้องเกี่ยวกับการคืนเงิน คืนสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อจำเป็นต้องดำเนินการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ก่อนแกะพัสดุทุกครั้ง เพื่อยืนยันกรณีสินค้าหาย ได้รับสินค้าไม่ครบ หรือความเสียหายใด ๆ ต่อตัวสินค้าเนื่องจากการจัดส่ง ทาง บจก.แสงดำรง ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบหากไม่มีหลักฐานในการแกะกล่องพัสดุ ทางผู้ซื้อต้องดำเนินการถ่ายวีดีโอ ตอนรับสินค้า/แกะพัสดุ และติดต่อกลับภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับพัสดุ หากเกินหลังจากนั้นทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

นโยบายการคืนสินค้า

บจก.แสงดำรง ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าในทุกกรณี เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้ ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือ คืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้

นโยบายการเปลี่ยน/คืน สินค้า

บจก.แสงดำรง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืน สินค้าในทุกกรณี นอกเหนือจากกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น (ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือ คืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ )

  • ผู้ซื้อได้รับสินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือ เสียหายระหว่างการจัดส่งไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่ผ่านการแกะ/ใช้งานแล้วได้
    (ทางผู้ซื้อต้องดำเนินการถ่ายวีดีโอ ตอนรับสินค้า/แกะพัสดุ และติดต่อกลับภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับพัสดุ หากเกินหลังจากนั้นทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี)
  • ผู้ซื้อได้รับสินค้าผิดจากที่สั่งไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่ผ่านการแกะ/ใช้งานแล้วได้
    (ทางผู้ซื้อต้องดำเนินการถ่ายวีดีโอ ตอนรับสินค้า/แกะพัสดุ และติดต่อกลับภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับพัสดุ หากเกินหลังจากนั้นทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี)

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

ผู้ซื้อไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้หลังจากทาง บจก.แสงดำรง ทำการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว บจก.แสงดำรง ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี

นโยบายการจัดส่งสินค้า

ทุกรายการคำสั่งซื้อที่สั่งก่อน 8:00 จะถูกจัดส่งภายใน 3 วัน นับจากวันที่สั่ง รายการคำสั่งซื้อหลังจากนั้นจะถูกนับวันจัดส่งในวันถัดไป นอกจากวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ

นโยบายการคืนเงิน

บจก.แสงดำรง ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี นอกเหนือจากลูกค้าได้รับสินค้าที่ชำรุดเสียหายและทางร้านไม่มีสินค้าชิ้นเดียวกันสำรองในการจัดส่งให้ใหม่